Thực đơn phong phú mang hương vị Âu – Á, ẩm thực Việt Nam, các món đồng quê, dân tộc, đặc sản vùng