Nằm ở vị trí trung tâm khu du lịch rừng dừa bảy mẫu